Juridische mededeling

Editie/publicatie van de site:

Deze site wordt uitgegeven door MEDICOLD, met maatschappelijke zetel te 2 Rue SAINT-EXUPERY – 33810 AMBES, in Frankrijk (SIRET 49766250200028).

E-mail: contact@medicold.fr

Bedrijfsnaam: MEDICOLD SAS, vereenvoudigde naamloze vennootschap

Aandelenkapitaal: € 199.520

Siretnummer: 49766250200028

RCS: Bordeaux B 497662502

Publicatiedirecteur: William DONATO

Bureau voor het maken van websites: AGILE ENABLER

Hosting van de site: Deze site wordt gehost door Gandi SAS, 63-65 boulevard Masséna 75013 Parijs, Frankrijk

Respect voor privacy en persoonsgegevens: Zie pagina persoonsgegevens

Reproductierechten: Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief iconografische en fotografische voorstellingen. Reproductie van het geheel of een deel van deze site op welk medium dan ook is ten strengste verboden, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de publicatiedirecteur.